Examens

Voor gitaar en mandoline is het mogelijk om aan examens deel te nemen. Deze examens worden georganiseerd door het Nederland Verbond van Mandoline Orkesten. De examinatoren zijn landelijk bekende en gewaardeerde musici, die de praktische en theoretische vaardigheden van de leerling toetsen. Bij goed gevolg krijgt de leerling een diploma.